(1)
Marbun, K. N. Melibatkan Diri Dalam Permainan Kuasa: Eksplorasi Etika Politik Melalui Lensa Tradisi Mangain Terhadap Elit Politik. JOGPP 2023, 1, 40-55.