[1]
K. N. Marbun, “Melibatkan Diri dalam Permainan Kuasa: Eksplorasi Etika Politik Melalui Lensa Tradisi Mangain terhadap Elit Politik”, JOGPP, vol. 1, no. 1, pp. 40–55, Dec. 2023.